Strona Główna
O Szkole
W dniu 1 września powstał Zespół Szkół w Trzetrzewinie. W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie im. gen. Michała Gałązki oraz Gimnazjum.

 Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Chełmcu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie z delegaturą w Nowym Sączu.

  W szkole znajduje się:
Biblioteka
Pracownia komputerowa
Dwa oddziały zerowe liczące 40 dzieci,
sala gimnastyczna, boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki,
Swietlica profilaktyczno-wychowawcza,
Stołówka szkolna

 
", "") ?>